Chương Trình Học Đường Xanh

CLEO rất hảnh diện ­được góp phần vào cộng đồng của quí vị. Chúng tôi tự hào công việc được ủy nhiệm không những cung cấp thông tin cho các chủ nhà và chủ thương mại, nhưng cùng lúc giáo dục con cái của cộng đồng ngay từ lúc đầu và khuyến khích tiết kiệm năng lượng, sức khỏe và đời sống thỏai mái. Chúng tôi cung ứng những buổi họp mặt, tranh giải và gây quỷ cho các trường học tham gia để giúp khuyến khích tiết kiệm năng lượng và gây quỷ cho các nhà trường học để tỏ lòng cám ơn đả tham gia và hưởng ứng chương trình của chúng tôi.

Chương trình Học Đường Xanh của CLEO hợp tác với các trường học, thày giáo, phụ huynh và học sinh để tạo dựng nguyên tác năng lượng xanh.

Các học khu và trường tham gia chương trình:

Tìm hiểu thêm về CLEO Chương Trình Học Đường!

Gọi số miễn-phí 1-888-898-6788 hoặc điền và đơn dưới đây.

*(Phần cần điền)