Truyền Bá Hiệu Năng Bằng Ngôn Ngữ Của Bạn

Gọi số miễn phí!

(909)860-5300

Cài đặt Trực Tiếp Miễn Phí

No-Cost Installations

Chương trình Hợp Tác Xanh Với Thành Phố của CLEO ủng hộ cho các thành phố lân cận tăng sự chú tâm của cư dân về hiệu năng. CLEO làm việc chặt chẻ với các hợp tác viên để mở rộng tầm tay đến với các cư dân và cho họ có những mánh khóe về tiết kiệm năng lượng và thông tin về những chương trình giúp họ tiết kiệm năng lượng, tiền và môi sinh qua sự tham dò miễn phí năng lượng tại nhà.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lắp đặt máy nước nóng không bình chứa miễn phí. Khách hàng có thể mua nước không có bồn chứa từ chúng tôi hoặc thông qua một cửa hàng khác. Tankless cần được chứng nhận ENERGY STAR hoặc có UEF tối thiểu là 0,82 để đủ điều kiện cài đặt miễn phí.

Utility Disclaimer

The CLEO Program is funded by California utility customers and administered by Southern California Gas Company (SoCalGas®) under the auspices of the California Public Utilities Commission, through a contract awarded to Global Energy Services, Inc. Program funds, including any funds utilized for rebates or incentives, will be allocated on a first-come, first-served basis until such funds are no longer available. This program may be modified or terminated without prior notice. Customers who choose to participate in this program are not obligated to purchase any additional goods or services offered by Global Energy Services, Inc. or any other third party. The selection, purchase, and ownership of goods and/or services are the sole responsibility of customer. SoCalGas makes no warranty, whether express or implied, including the warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, of goods or services selected by customer. SoCalGas does not endorse, qualify, or guarantee the work of Global Energy Services, Inc. or any other third party. Eligibility requirements apply; see the program conditions for details.