Cài đặt Trực Tiếp Miễn Phí

Chương trình Hợp Tác Xanh Với Thành Phố của CLEO ủng hộ cho các thành phố lân cận tăng sự chú tâm của cư dân về hiệu năng. CLEO làm việc chặt chẻ với các hợp tác viên để mở rộng tầm tay đến với các cư dân và cho họ có những mánh khóe về tiết kiệm năng lượng và thông tin về những chương trình giúp họ tiết kiệm năng lượng, tiền và môi sinh qua sự tham dò miễn phí năng lượng tại nhà.