Các Buổi Họp

Vui lòng dò xem có các buổi họp nào trong khu vực của qúi vị!

Không thấy gì thích hợp cho quí vị?
Cần thêm chi tiết, gọi chúng tôi 1-800-898-6788!

 • August 1, 2019 Downtown Street Fest

  What – Downtown Street Fest. When – August 1, 2019 5:00 P.M. – 9:00 P.M. Where – on Maine Ave. (Palm Ave. & Ramona Blvd.), Bladwin Park, CA.

 • August 1, 2019 Family Health and Fun Fair

  What – Family Health and Fun Fair. When – August 1, 2019 9:00 A.M. – 1:00 P.M. Where – SAC Health System, 250 South G Street, San Bernardino, CA 92410.

 • August 8, 2019 Street Fest

  What – Street Fest. When – August 8, 2019 5:00 P.M. – 9:00 P.M. Where – 4100 Baldwin Park Blvd., Baldwin Park, CA 91706

 • August 10, 2019 Health & Wellness Fair

  What – Health & Wellness Fair. When – August 10, 2019 10:00 A.M. – 1:00 P.M. Where – Fullerton Community Center (340 W Commonwealth Ave. Fullerton CA).