Các Buổi Họp

Vui lòng dò xem có các buổi họp nào trong khu vực của qúi vị!

Không thấy gì thích hợp cho quí vị?
Cần thêm chi tiết, gọi chúng tôi 1-800-898-6788!

 • April 4, 2019 Spring Wellness Day 2019

  What – Spring Wellness Day 2019. When – April 4, 2019 (Booth: 9:00 A.M. – 2:00 P.M. Seminar:11:00 A.M.- 12:00 P.M.) Where – 400 W Emerson Ave, Monterey Park, CA 91754.

 • April 6, 2019 Healthy Family Day

  What – Healthy Family Day 2019. When – April 6, 2019 (9:00 A.M. – 1:00 P.M.). Where – 5575 Edison Ave., Chino, CA 91710.

 • April 13, 2019 Earth Day Community Festival

  What – Earth Day Community Festival. When – April 13, 2019 (9:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – 1955 Workman Mill Rd., Whittier, CA 90601.

 • April 13, 2019 Spring Festival

  What – Spring Festival. When – April 13, 2019 (9:00 A.M. – 3:00 P.M.). Where – Westminster Civic Center 8200 Westminster Blvd., Westminster CA 92683.

 • April 20, 2019 Spring Eggstravaganza

  What – Spring Eggstravaganza. When – April 20, 2019 (11:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – 150 S. Palm Ave. Rialto, CA 92376.

 • April 23, 2019 Community Energy Savings Outreach Seminar

  What – Community Energy Savings Outreach Seminar. When – April 23, 2019 (10:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – 8450 E. Valley Blvd., Rosemead, CA 91770.

 • April 27, 2019 Earth Day Festival

  What – Earth Day Festival. When – April 27, 2019 (11:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – Barnes Park, 350 S. McPherrin Ave. Monterey Park, CA.

 • April 27 and 28, 2019 Cherry Blossom Festiva

  What – Cherry Blossom Festiva. When – April 27 and 28, 2019 (Sat: 11:00 A.M. – 7:00 P.M. / Sun: 11:00 A.M. – 6:00 P.M.). Where – 320 W Newmark Ave., Monterey Park, CA 91754.