Truyền Bá Hiệu Năng Bằng Ngôn Ngữ Của Bạn

Gọi số miễn phí!

(909)860-5300

Những vật sử dụng nhiều năng lượng

10 đồ gia dụng sử dụng nhiều năng lượng nhất

Máy lạnh trung ương

Sử dụng: 4 tiếng/ngày Tốn/tháng: $80.46

Tủ lạnh

Sử dụng: 30 ngày/tháng Tốn/tháng: $27.50

Máy bốc hơi mát

Sử dụng: 8 tiếng/ngày Tốn/tháng: $23.14

______________________________________________________________________

Máy Xa’y áo quần

Sử dụng: 34 cối/tháng Tốn/tháng: $13.73

Lò bếp điện

Sử dụng: 45 phút/ngày Tốn/tháng: $7.23

Bơm và động cơ cho hồ bơi

Sử dụng: 6 tiếng/ngày Tốn/tháng: $36.83

______________________________________________________________________

Tủ đông đá

Sử dụng: 30 ngày/tháng Tốn/tháng: $24.16

 Máy sưởi điện lưu động

Sử dụng: 3 tiếng/ngày Tốn/tháng: $22.95

Tivi Plasma

Sử dụng: 8 tiếng/ngày Tốn/tháng: $13.24

______________________________________________________________________

Máy rửa chén

Sử dụng: 18 lần/tháng Tốn/tháng: $6.62

______________________________________________________________________

Gọi số miễn phí!

(909)860-5300